×
INFORMAȚII PUBLICE
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE CAPACITATE DE PRODUCȚIE SATU MARE B-DUL LUCIAN BLAGA NR. 69
PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ DE SERVICII SATU MARE EXTRAVILAN NR CADASTRAL 166985
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR TOAMNEI NR. CADASTRAL 166578
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE, ZONA STR. RECOLTEI NR. CADASTRAL 166495
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. PANAIT CERNA NR. CADASTRAL 169355
privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Satu Mare, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
PLAN URBANISTIC ZONAL - INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL DOUĂ CASE DE LOCUIT P+1 SATU MARE, STR. MACULUI NR. CADASTRAL 185061
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1 E CU DOUĂ APARTAMENTE SATU MARE STR. GABRIEL GEORGESCU NR CADASTRAL 150373
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ P+1   SATU MARE DRUMUL LAVANDEI NR. CADASTRAL 169637
Politica de Cookie