×
INFORMAȚII PUBLICE
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale și acceptarea ofertei de donație Amplasament: Satu Mare, str. Petre Ispirescu. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 08.07.2022, ora 10.00.
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT CU LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE ZONA STR. CĂPRIOAREI NR. CADASTRALE 168719, 180936, 164265
Primăria Municipiului Satu Mare recrutează RECENZORI pentru Recensământul populației și al locuintelor!
La nivelul municipiului Satu Mare sunt 97 de recenzori, care colectează datele din casă în casă.
pentru modificarea HCL nr. 95/31.03.2022 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, în soluţionarea cererilor de locuinţă şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programul ANL
privind aprobarea documentatiei P.U.Z. – Zonă de locuit Amplasament: str. Teilor, fn
privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administratori de condominii
PUD- CONSTRUIRE CREȘĂ ȘI DOTARE - MUNICIPIUL SATU MARE STR. IULIU COROIANU NR. 46
Municipiul Satu Mare inițiază o procedură de consultare a pieței, în vederea determinării valorii acordului-cadru pentru licitația ”Lucrări de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor de semnalizare rutieră în municipiul Satu Mare”. Având în vedere cele de mai sus, se solicită informaţii calitative şi ofertă de preţ în vederea iniţierii unei proceduri de achiziţie publică pentru încheierea unui acord-cadru.
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Casă de locuit S+P+M Amplasament: str. Cerbului, nr.18. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 17.06.2022, ora 10.00.
Politica de Cookie