×
INFORMAȚII PUBLICE
PLAN URBANISTIC ZONAL - ATELIER REPARAȚII AUTO SATU MARE STR.SPICULUI NR. 48 NR. CADASTRAL 182943
PLAN URBANISTIC ZONAL - ELIBERARE AMPLASAMENT PRIN INTRODUCERE LEA ÎN SUBTERAN ÎN VEDEREA EXTINDERII HALEI DE PRODUCȚIE ÎN LOC. SATU MARE SATU MARE, STR.SPICULUI NR. 17
Municipiul Satu Mare doreşte să achizitioneze servicii plăți electronice prin SNEP, pentru plata impozitelor și taxelor locale pe anul 2022.
UAT Satu Mare din județul Satu Mare anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 158 începând cu data de 11.01.2022 pe o perioadă de 60 de zile
Publicăm azi, 30.12.2021, Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2022, pe prima pagină la secţiunea ”Informații publice-Transparență decizională” și la Secțiunea “Știri”. Cei interesaţi pot transmite în scris, propuneri, sugestii cu valoare de recomandare privind conţinutul bugetului, în termen de 15 zile de la data publicării. Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vor fi analizate până la data prezentării bugetului în cadrul şedinţei Consiliului local de aprobare a Bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2022.
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P SATU MARE STR.FERMA SĂTMĂREL NR. 45 NR. CADASTRAL 185533
privind asigurarea cerințelor minime cu privire la spațiile verzi, locurile de joacă pentru copii și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Satu Mare
pentru aprobarea procedurii privind asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea directă a construcțiilor cu destinația de locuințe unifamiliale și/sau anexe ale acestora, pe parcele situate în intravilanul Municipiului Satu Mare
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în Municipiul Satu Mare
pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de refacere a infrastructurii tramei stradale a domeniului public și privat al municipiului Satu Mare
Politica de Cookie