ÎNTÂLNIRE DE LUCRU PRIVIND DEMARAREA UNOR PROIECTE PENTRU INTEGRAREA ROMILOR!
ÎNTÂLNIRE DE LUCRU PRIVIND DEMARAREA UNOR PROIECTE PENTRU INTEGRAREA ROMILOR!
Programul ROMACT urmărește îmbunătățirea capacității autorităților locale de a dezvolta și implementa politici și servicii publice care să se adreseze tuturor, inclusiv populației rome.

Continuăm să facem eforturi pentru a veni în sprijinul persoanelor defavorizate. Direcția de Asistență Socială va implementa Programul ROMACT, derrulat de Comisia Europeană și Consiliul Europei. Prin acest program urmărim să facem toți pașii necesari pentru a atrage fonduri europene prin care să rezolvăm problemele din zonele în care locuiesc romi. De asemenea, în parteneriat cu ONG-urile locale ne dorim să întocmim un plan de acțiuni și măsuri la nivelul acestor comunități pentru a facilita integrarea comunității rome. 

Programul ROMACT urmărește îmbunătățirea capacității autorităților locale de a dezvolta și implementa politici și servicii publice care să se adreseze tuturor, inclusiv populației rome. 
Luând în considerare Principiile Fundamentale Comune privind Incluziunea Romilor, ROMACT este guvernat de nevoia de a asigura:
• promovarea unei abordări care respectă drepturile omului, incluzând principiile egalității și anti-discriminării;
• vizarea explicită dar nu exclusivă;
• o abordare integrată, pentru evitarea fragmentării;
• abordarea necesităților locale cu soluții locale ce urmează a fi găsite de localnici;
• includerea necesităților specifice ale populației rome dezavantajate în toate politicile publice;
• o buna guvernare și procese de luare a deciziilor transparente, participarea cetățenilor și responsabilitatea acestora;
• abordarea bazată pe experiente și transferul de bune practici;
• promovarea egalității de gen și abordarea integrată a problemelor legate de gen;
• o folosire mai bună a fondurilor europene;
• evaluarea performanței. 

 
Politica de Cookie