×
LEGISLAŢIE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Pentru anul 2021 sunt aplicabile urmatoarele acte normative in domeniul impozitelor si taxelor locale:

•    LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005
•    ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001
•    LEGEA nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004
•    LEGEA nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 20 ianuarie 2006
•    LEGEA nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale    PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005
•    LEGEA nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolventei PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 21 aprilie 2006
•     LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 14 ianuarie 2005
•     LEGEA nr. 15 din 24 martie 1994    *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 31 mai 1999
•    HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 8 ianuarie 1998
•    Legea nr.303/13.11.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii de razboi,
•    ORDONANTA DE URGENŢĂ nr. 106 din 04/10/2007 publicat în: monitorul oficial nr. 703/18.10.2007,
•    HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE nr. 204 din 28.10.2010 privind zonarea municipiului Satu Mare;
•    HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE nr. 18 din 13.01.2011 privind abrogarea H.C.L. nr. 204/2010 privind zonarea municipiului Satu Mare ;
•    HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE nr. 110 din 26.05.2011 privind zonarea municipiului Satu Mare;
•    H.G. nr. 871 din 14 noiembrie 2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
•    H.G. nr.1091/10.12.2014 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plată.
•    Ordonanta de Urgenta nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri;
•    Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală;
•    Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.
•    Ordin M.D.R.A.P. nr. 2.594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale
•    Ordin A.N.C.P.I. nr. 1.062/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare între oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și unitățile administrativ-teritoriale pentru furnizarea de date din cartea funciară, precum și din registrul cadastral de publicitate imobiliara și din registrul agricol, în regim de reciprocitate și cu titlu gratuit, în vederea armonizării acestora
•    O.U.G. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
•    Ordin nr. 2.158/2016 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 532/2016
•    Ordin M.D.R.A.P, M.F.P. și M.A.I. nr. 1.069/1.578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 al Titlului IX „Impozite și taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1/2016
•    H.G. 159/2016 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
•    Ordin M.D.R.A.P. nr. 144/09.02.2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, și de modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2068/22.12.2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale
•    H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal
•    Legea 358/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal
•    ORDIN nr. 734 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
•    Legea nr. 209 din 03.11.2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
•    ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
•    LEGEA NR. 196/29.09.2017 pentru modificarea art.465 din legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
•    Legii nr. 270 din 22 decembrie 2017 prevenirii;
•    Hotărârii Guvernului 33 din 25.01.2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr.270/2017, precum si a modelului planului de remediere.
•    Hotărârii Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
•    Ordonanța de urgență a guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
•    Ordonanța de urgență a guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 
Politica de Cookie