PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. -Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale, acceptarea ofertelor de donație și introducere teren în intravilan, Amplasament: Satu Mare, str. Dara-Diana
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale, acceptarea ofertelor de donație și introducere teren în intravilan, Amplasament: Satu Mare, str. Dara-Diana. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 05.08.2022, ora 10.00.

Documentaţia tehnică aferentă proiectului de hotărâre, poate fi consultată aici: https://primariasm.ro/puz-lotizare-in-vederea-construirii-de-locuinte-individuale-satu-mare-zona-str-dara-nr-cadastral-164212-164521

Documente
Politica de Cookie