MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA FONDUL FORESTIER!
Să fim responsabili și să protejăm mediul înconjurător!

Pentru prevenirea producerii unor evenimente care duc la distrugerea vegetaţiei și a fondului forestier, se impune respectarea unor măsuri de prevenire a incendiilor, astfel:

 

  • instruirea persoanelor care desfăşoară activităţii în pădure şi în apropierea acesteia (exploatarea masei lemnoase, împădurire, igienizare, păstorit, vânătoare, culegători de fructe de pădure, ciuperci  etc.) asupra respectării normelor specifice de apărare împotriva incendiilor;
  • asigurarea cantoanelor şi ocoalelor silvice cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare de utilizare;
  • amplasarea de panouri şi pancarte de avertizare privind regulile de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure;
  • amenajarea şi marcarea locurilor de popas şi a spaţiilor de parcare a autovehiculelor   din   zonele frecventate de turişti;
  • planificarea, organizarea şi desfăşurarea de către personalul silvic a activităţilor de supraveghere şi patrulare pe traseele cele mai frecventate ce străbat pădurile, îndeosebi în perioadele de secetă şi cu afluenţă mare de public;
  • menţinerea în stare corespunzătoare de utilizare a principalelor drumuri forestiere, pentru accesul autospecialelor de intervenţie;
  • amenajarea unor surse de alimentare cu apă pentru maşinile de intervenţie la incendiu, prin construirea de baraje şi rampe în zone accesibile;
  • interzicerea arderii resturilor vegetale, fumatului şi focului deschis, la o distanţă mai mică de 100 m de liziera pădurii (cu excepţia locurilor special amenajate), ca şi aruncarea la întâmplare a ţigărilor şi chibriturilor aprinse;
  • interzicerea accesului autovehiculelor particulare pe drumurile forestiere, ca şi instalarea corturilor şi grătarelor în alte locuri decât cele amenajate corespunzător.


    Nu faceţi foc în caz de vânt puternic şi pe timp secetos!
    Nu părăsiţi niciodată focul făcut înainte de a vă asigura de stingerea lui completă!
    Nu fumaţi şi nu aruncaţi la întâmplare resturile de chibrituri şi ţigări aprinse în pădure!
    Nu lăsaţi în aer liber borcanele şi sticlele goale pentru că la interacţiunea acestora  cu  razele solare se poate produce focalizarea  căldurii şi se pot aprinde materialele  combustibile din jurul lor!
    Depozitaţi cenuşa rezultată din ardere în gropi speciale, după ce aţi stins-o cu apă!
 

Documente
Politica de Cookie