Modificare termene limita pentru consultare de piață pentru delegarea prin concesiune a gestiunii ...
La știrea privind consultarea a pieței privind Delegarea prin concesiune a gestiunii activităţilor de: • Colectarea şi transportul deşeurilor; • Măturat, spălat, stropit şi întreţinerea curăţeniei căilor publice ; • Curăţarea, transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ ; • Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora instalaţiilor de neutralizare, vă aducem la cunoștiință că s-au modificat termnele de depunere.
 
Politica de Cookie