NOTA DE INFORMARE PRIVIND OBLIGAŢIA PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE DE A DECLARA DATELE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL AG

Secretarul municipiului Satu Mare în temeiul art. 11 alin. 1 din O.G. nr. 28/2008, actualizată cu modificările şi completările ulterioare aduce la cunoştinţă publică, faptul că perioadele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) 5-20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospodărie, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile utilizate ca locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură, efectivele de animale existente in gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum si modificările intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vănzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri.
b) 1-15 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor in anul agricol.
c) Persoanele fizice şi cele juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestui interval de timp în cazul în care au intervenit modificări în patrimoniul agricol în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.
În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1) din respectiva ordonanţă, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care in registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea corespunzătoare la rubrica "semnătura declarantului"

 
Politica de Cookie