×
Relații cu publicul
  • TELEFON: 0261/807566; 807553 FAX: 0261/710915
  • E-mail: registratura@primariasm.ro
  • Depuneri acte: Luni-Vineri 09.00 - 14.00
  • Eliberări acte: Luni-Vineri 14.00 - 15.00
Petiții

Prin SERVICIUL RELAŢII PUBLICE se asigură preluarea petiţiilor depuse de cetăţeni, transmiterea lor către compartimentele de specialitate, urmărirea rezolvării lor şi transmiterea răspunsului către petent.

Cine poate solicita acest serviciu

Serviciul Relaţii Publice poate fi solicitat de către orice persoană care are o legătură prin domiciliu, proprietate, afacere sau loc de muncă cu Municipiul Satu Mare.

Scrierea petiției

Petiția se scrie personal și se va menţiona obligatoriu numele/denumirea firmei, codul numeric personal / CUI, adresa şi un număr de telefon şi semnătura; declaraţie privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte  prelucrarea  datelor cu caracter personal şi libera circulaţie  a acestor date.

Depunerea petiției

Se poate face în mai multe moduri:

a) depunerea directă la Serviciul Relaţii Publice – registratura, camera 5:

- petiţia se depune în nume personal, ceea ce înseamnă că, de regulă, nu se acceptă depunerea de către terţe persoane. În cazul în care petentul, din motive medicale, nu poate să depună personal petiţia, este de preferat să o trimită prin poştă.

- în cazuri speciale, cum ar fi autorizaţii de construire, autorizaţii comerciale, se poate prezenta un împuternicit având asupra sa o împuternicire semnată de titularul dosarului

b) transmiterea prin poştă :

- se face adresând plicul către Primăria Municipiului Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie, nr.1.

c) transmiterea prin e-mail/fax:

- se utilizează adresele de email/fax care aparţin de Serviciul Relaţii Publice: registratura@primariasm.ro, fax 0261-710915

Ridicarea/primirea răspunsului

Solicitantul poate urmări stadiul solicitării sale  pe pagina de internet sau telefonic la numerele:

0261-807555 pentru fond funciar, autorizare comercială, juridic

0261-807557 pentru urbanism, autorizaţii de construire, GIS, finalizări construcţii, administrarea domeniului public şi privat

0261-807556 pentru autoritate tutelară, patrimoniu

0261-807553 alte informaţii

Petentul va primi un răspuns în termenul legal, de regulă prin poştă, dacă nu se convine ridicarea personală a răspunsului. Răspunsul poate fi pozitiv, negativ sau parţial, dacă se solicită documente sau lămuriri suplimentare în privinţa unor părţi ale petiţiei.

La ridicarea/primirea răspunsului petentul primeşte un document, conţinînd răspunsul la solicitarea sa.

Termenul maxim legal de rezolvare a solicitării este 30 de zile, dacă în mod excepţional, prin procedurile interne nu s-a stabilit alt termen de soluţionare.

Acte necesare

• cererea/formular - petiția

• în cazul în care se doreşte obținerea unei autorizaţii, aviz, etc. care presupun depunerea unor acte justificative, petentul trebuie să anexeze la cerea sa acele acte, cu eventualele vize de la alte instituţii şi dovada taxă.

Unde se depune petiția

Petiția/sesizarea/solicitarea se depune la Serviciul Relaţii Publice sau se poate transmite electronic la adresa de e-mail registratura@primariasm.ro.

La Serviciul Relaţii Publice sunt înregistrate solicitările aduse personal, transmise prin e-mail, expediate prin poștă sau fax.

Locație: Sediul  Primăriei Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie, nr.1.

Câmp obligatoriu*

 

 
Politica de Cookie