Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului social în Municipiul Satu Mare 2021-2027
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului social în Municipiul Satu Mare pentru perioada 2021-2027.

Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului social în Municipiul Satu Mare pentru perioada 2021-2027.

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: civic@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 15.03.2021, ora 10.00
 

Documente
Politica de Cookie