Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Atelier repaeraţii auto Amplasament: Satu Mare, Str. Spicului nr.48
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Atelier repaeraţii auto Amplasament: Satu Mare, Str. Spicului nr.48. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 15.06.2022, ora 10.00.

Documentaţia tehnică aferentă proiectului de hotărâre, poate fi consultată aici:https://primariasm.ro/puz-atelier-reparatii-auto-satu-mare-strspicului-nr-48-nr-cadastral-182943

Documente
Politica de Cookie