Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Eliberare amplasament prin introducerea LEA în subteran în vederea extinderii halei de producţie Amplasament: Satu Mare, Str. Spicului nr.17.
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Eliberare amplasament prin introducerea LEA în subteran în vederea extinderii halei de producţie Amplasament: Satu Mare, Str. Spicului nr.17. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 15.06.2022, ora 10.00.
Documente
Politica de Cookie