Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea directă a construcțiilor cu destinația de locuințe unifamiliale și/sau anexe ale acestora, pe parcele situate în intravilanul Municipiului Satu

Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea directă a construcțiilor cu destinația de locuințe unifamiliale și/sau anexe ale acestora, pe parcele situate în intravilanul  Municipiului Satu Mare Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: urbanism@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 09.11.2021, ora 10.00.

Documente
Politica de Cookie