PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. - Zonă de locuit Amplasament: str. Teilor, fn
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Zonă de locuit Amplasament: str. Teilor, fn. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 21.03.2022, ora 10.00.

Documentaţia tehnică aferentă proiectului de hotărâre, poate fi consultată aici: https://primariasm.ro/puz-zona-de-locuit-satu-mare-str-teilor-nr-175876

Documente
Politica de Cookie