PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. - EXTINDERE CIMITIR CU CASE MORTUARE AMPLASAMENT SATU MARE, EXTRAVILAN NR.CAD.163748
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Extindere cimitir cu case mortuare Amplasament: Satu Mare, extravilan nr.cad.163748. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 18.05.2022, ora 10.00.

Documentaţia tehnică aferentă proiectului de hotărâre, poate fi consultată aici: https://primariasm.ro/puz-extindere-cimitir-cu-case-mortuare-satu-mare-extravilan-nr-cadastral-163748

Documente
Politica de Cookie