Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.–Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale, acceptarea ofertei de donație și introducere teren în intravilan Amplasament: Satu Mare, str. Odoreului
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale, acceptarea ofertei de donație și introducere teren în intravilan Amplasament: Satu Mare, str. Odoreului. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 15.06.2022, ora 10.00.
Documente
Politica de Cookie