Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.- Lotizare în vederea construirii de locuinţe individuale Amplasament: Satu Mare, nr. cad. 164028
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Lotizare în vederea construirii de locuinţe individuale Amplasament: Satu Mare, nr. cad. 164028. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 16.06.2022, ora 10.00.

Documentaţia tehnică aferentă proiectului de hotărâre, poate fi consultată aici: https://primariasm.ro/puz-locuinte-individuale-satu-mare-zona-str-caprioarei-str-plopilor-nr-cadastral-164028

Documente
Politica de Cookie