Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale de la bugetul local precum și a cuantumului maxim al acestora familiilor/persoanelor singure cu domiciliul pe raza Municipiului Satu Mare
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotarare privind aprobarea Metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale de la bugetul local precum și a cuantumului maxim al acestora familiilor/persoanelor singure cu domiciliul pe raza Municipiului Satu Mare

Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotarare privind aprobarea Metodologiei de  acordare a prestațiilor financiare excepționale de la bugetul local precum și a cuantumului maxim al acestora familiilor/persoanelor singure cu domiciliul pe raza Municipiului Satu Mare

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail:

civic@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 24.08.2021, ora 10.00.

Documente
Politica de Cookie