PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Satu Mare

Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale  în municipiul Satu Mare

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail:

comercial@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 03.11.2021, ora 10.00.

Documente
Politica de Cookie