Proiect de hotărâre privind asigurarea cerințelor minime cu privire la spațiile verzi, locurile de joacă pentru copii și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Satu Mare

Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind asigurarea cerințelor minime cu privire la spațiile verzi, locurile de joacă pentru copii și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Satu Mare.  Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: urbanism@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 09.11.2021, ora 10.00.

Documente
Politica de Cookie