Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr. 3 şi nr. 5 din H.C.L. Satu Mare nr. 106/29.04.2021 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul S
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr. 3 şi nr. 5 din H.C.L. Satu Mare nr. 106/29.04.2021 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: ditl@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 22.10.2021, ora 10.00.
Documente
Politica de Cookie