×
Proiecte de hotărâri
pentru modificarea anexei 1 la HCL nr. 228/28.09.2017 privind aprobarea contractului de comodat încheiat între Municipiul Satu Mare şi S. C. Hercules S.A.
privind asigurarea cerințelor minime cu privire la spațiile verzi, locurile de joacă pentru copii și a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Satu Mare
pentru aprobarea procedurii privind asigurarea cerințelor minime cu privire la autorizarea directă a construcțiilor cu destinația de locuințe unifamiliale și/sau anexe ale acestora, pe parcele situate în intravilanul Municipiului Satu Mare
privind însușirea şi aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren, înscris în CF nr. 2459 cu nr. top 6526/203 și vânzarea suprafeței de 909 mp rezultată în urma dezlipirii
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”ILUMINAT ORNAMENTAL PENTRU LĂCAŞURILE DE CULT DIN MUNICIPIUL SATU MARE”
privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Municipiului Satu Mare
privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezmembrare a imobilului - teren, înscris în CF nr. 8098 Nedef. Colectiv Satu Mare sub nr. cadastral 12063 și vânzarea suprafeței de 1.723 mp rezultată în urma dezmembrării
privind aprobarea documentatiei P.U.Z. – Spălătorie auto cu autoservire Amplasament: bd. Lucian Blaga, fn
privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Hală prestări servicii auto Amplasament: Satu Mare, Str. Spicului
privind aprobarea Planului de administrare - componenta de administrare al Consiliului de Administrație al APASERV SATU MARE S.A., pentru perioada 2021-2025
Politica de Cookie