×
Proiecte de hotărâri
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de valorificare a cantității de 142,93 mc. masă lemnoasă provenită din lucrări de curățiri și rărituri, parte din producția anului 2022, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unei suprafețe de 59 mp din imobilul - teren înscris în CF nr. 155278 Satu Mare cu nr. top 4948/7
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Trandafirilor nr. 92
Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Satu Mare, asupra unor terenuri din municipiul Satu Mare, str. Căprioarei FN nr. cadastral 171893
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna iulie 2022
Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul teren identificat prin CF nr. 175828 Satu Mare, situat în Municipiul Satu Mare, str. George Coșbuc nr.24
Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul teren identificat prin CF nr. 150581 Satu Mare, situat în Municipiul satu Mare, str. Dinu Lipatti nr. 45/A
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 183/26.05.2022 privind aprobarea realizării investiției,,AMENAJARE PARCARE SUBTERANĂ PE UN NIVEL ÎN PIAȚA LIBERTĂȚII”, prin contract de concesiune
Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Muzeul industrializării forțate și al dezrădăcinării - Satu Mare”
Politica de Cookie