×
Planuri urbanistice zonale / de detaliu/ PUG
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. AMBUDULUI NR. CADASTRAL 151311, 169311
PLAN URBANISTIC ZONAL – EXTINDERE ȘI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT P SATU MARE STR. BASARABIA NR. 22/B
PLAN URBANISTIC ZONAL – STAȚIE DE CARBURANȚI, NR. CADASTRAL 152161, AMENAJARE BANDĂ DE ACCES STAȚIE DE CARBURANȚI, NR. CADASTRAL 163698, NR. CADASTRAL 154431 SATU MARE EXTRAVILAN (ZONA STR. CAREIULUI)
PUZ - PARCELARE ZONĂ DE LOCUINȚE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE SATU MARE EXTRAVILAN (ZONA B-DULUI LUCIAN BLAGA) NR CADASTRAL 157663
PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1 SATU MARE STR. BARTOK BÉLA NR. 25/A
PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ SATU MARE DRUMUL PETALELOR NR. 34
PLAN URBANISTIC ZONAL – LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE CALEA ODOREULUI NR. CADASTRAL 164614
PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ SATU MARE DRUMUL GUTUIULUI NR. CADASTRAL 160138
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE INDIVIDUALE, SATU MARE STR. GORUNULUI NR CADASTRALE 181170,160679
PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1+M SATU MARE STR. ANGHEL SALIGNY NR.62
Politica de Cookie