RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚIA ARHITECTULUI ȘEF LUNA APRILIE 2022

                                                                    

            
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire
            
  Număr Valoare
    RON
Autorizaţii de construire eliberate - total             
din care:
25 7.785.552
EDILITARE 11 825.916
branşamente    
extinderi/modernizări 8 825.916
lucrări publice 3 359.113
CONSTRUCŢII 14 6.959.636
construire locuinţe 4 1.764.730
mansardări, extinderi, supraetajări    
case de vacanţă 1 550.000
anexe     
blocuri şi ansambluri locuinţe 1 879.822
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 1 347.600
spaţii/centre comerciale    
spaţii de producţie, depozite, sedii firme 2 2.829.489
ferme-depozite agricole    
clădiri I.S.    
lucrări publice    
altele/continuări de lucrări 5 587.995
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale    
reabilitare termică bloc de locuințe    
parc fotovoltaic    
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  tot 2 345.519
Certificate de urbanism  88  
      - cereri înregistrate 76  
      - eliberate total din care    
                        edilitare 38  
                        construcţii 50  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului    
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD    
Aviz de oportunitate favorabil    
Aviz de oportunitate nefavorabil    
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.    
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc    
Biroul finalizări construcţii
  Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 57  
                       certificate eliberate 19  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                        cereri înregistrate     18    
                       certificate eliberate 13  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 1  
                       certificate eliberate 1  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate 147  
                        avize eliberate 58  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 30  
                         eliberate 27  
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 8  
                       soluţionate 8  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 10  
                       soluţionate 10  
Note interne/adrese
                       înregistrate 59  
                       soluţionate 59  
Procese verbale de contravenţie 4 22.000
Biroul  GIS
  Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 46  
                       certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri 81  
Certificate privind destinația terenului
                      cereri inregistrate 40  
                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri  40  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică    
                      etapa pregătitoare 5  
                      etapa propuneri 5  
                      etapa finală 4  
                      finalizare procedură 5  
    Dezbateri publice prin trasnmitrea de observatii si propuneri prin email, având in vedere pandemia de Covid 19 15  
Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism 0  
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local 8  
 
Politica de Cookie