RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚIA ARHITECTULUI ȘEF LUNA AUGUST 2021
RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚIA ARHITECTULUI ȘEF LUNA AUGUST 2021
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire
  Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
16 5.424.325
EDILITARE 1 32.287
branşamente    
extinderi/modernizări 1 32.287
lucrări publice    
CONSTRUCŢII 15 5.393.038
construire locuinţe 11 3.967.628
mansardări, extinderi, supraetajări    
case de vacanţă    
anexe gospodăreşti    
blocuri şi ansambluri locuinţe    
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 3 548.517
spaţii/centre comerciale 1 876.893
spaţii de producţie, depozite, sedii firme    
ferme-depozite agricole    
biserici    
lucrări publice    
altele/continuări de lucrări    
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale    
reabilitare termică bloc de locuințe    
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total    
Certificate de urbanism  56  
      - cereri înregistrate 88  
      - eliberate total din care 56  
                        edilitare 20  
                        construcţii 36  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului 34  
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD 9  
Aviz de oportunitate favorabil 14  
Aviz de oportunitate nefavorabil 2  
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.    
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc 9  
Biroul finalizări construcţii
  Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 81  
                       certificate eliberate 27  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 15  
                       certificate eliberate 10  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 1  
                       certificate eliberate 1  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate 27  
                        avize eliberate 14  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 21  
                         eliberate 17  
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 14  
                       soluţionate 14  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 8  
                       soluţionate 8  
Note interne/adrese
                       înregistrate 27  
                       soluţionate 27  
Procese verbale de contravenţie 3 8.000
Biroul  GIS
  Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 60  
                       certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri 91  
Certificate privind destinația terenului
                      cereri inregistrate 44  
                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri  43  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică    
                      etapa pregătitoare 5  
                      etapa propuneri 2  
                      etapa finală 6  
                      finalizare procedură 8  
    Dezbateri publice prin trasnmitrea de observatii si propuneri prin email, având in vedere pandemia de Covid 19 13  
Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism 44  
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local 6  
 
Politica de Cookie