RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚIA ARHITECTULUI ȘEF LUNA IULIE 2021
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire
  Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
34 25.435.429
EDILITARE 3 260.039
branşamente    
extinderi/modernizări 3 260.039
lucrări publice    
CONSTRUCŢII 31 25.170.390
construire locuinţe 10 6.677.232
mansardări, extinderi, supraetajări 1 91.655
case de vacanţă    
anexe gospodăreşti 1 29.539
blocuri şi ansambluri locuinţe 4 5.723.147
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 1 28.495
spaţii/centre comerciale    
spaţii de producţie, depozite, sedii firme 2 1.111.729
ferme-depozite agricole    
biserici 1 1.477.830
lucrări publice 1 5.398.948
altele/continuări de lucrări 9 275.400
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale 1 4.361.415
reabilitare termică bloc de locuințe    
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total 2 4000 
Certificate de urbanism  94  
      - cereri înregistrate 102  
      - eliberate total din care 94  
                        edilitare 31  
                        construcţii 63  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului 11  
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD 9  
Aviz de oportunitate 1  
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.    
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc 1  
Biroul finalizări construcţii
  Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 78  
                       certificate eliberate 26  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 17  
                       certificate eliberate 17  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 3  
                       certificate eliberate 2  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate 17  
                        avize eliberate 11  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 27  
                         eliberate 30  
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 8  
                       soluţionate 8  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 19  
                       soluţionate 19  
Note interne/adrese
                       înregistrate 38  
                       soluţionate 38  
Procese verbale de contravenţie 1 7.000
Biroul  GIS
  Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 78  
                       certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri 134  
Certificate privind destinația terenului
                      cereri inregistrate 25  
                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri  25  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică    
                      etapa pregătitoare 7  
                      etapa propuneri 5  
                      etapa finală 8  
                      finalizare procedură 6  
    Dezbateri publice prin trasnmitrea de observatii si propuneri prin email, având in vedere pandemia de Covid 19 14  
Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism 11  
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local 7  
 
Politica de Cookie