RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚIA ARHITECTULUI ȘEF LUNA IUNIE 2021
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire
  Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
27 7.408.523
EDILITARE    
branşamente    
extinderi/modernizări    
lucrări publice    
CONSTRUCŢII 27 7.408.523
construire locuinţe 6 2.849.157
mansardări, extinderi, supraetajări 1 448.590
case de vacanţă    
anexe gospodăreşti 1 5.483
blocuri şi ansambluri locuinţe 4 2.650.000
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 3 5.000
spaţii/centre comerciale    
spaţii de producţie, depozite, sedii firme    
ferme-depozite agricole    
clădiri IS- clinici    
lucrări publice 2 1.209.480
altele/continuări de lucrări 10 240.813
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale    
reabilitare termică bloc de locuințe    
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total 1
Certificate de urbanism  107  
      - cereri înregistrate 99  
      - eliberate total din care 107  
                        edilitare 27  
                        construcţii 80  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului    
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD    
Aviz de oportunitate    
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.    
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc    
Biroul finalizări construcţii
  Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 60  
                       certificate eliberate 20  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 28  
                       certificate eliberate 19  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 2  
                       certificate eliberate 1  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate 24  
                        avize eliberate 21  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 25  
                         eliberate 24  
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 2  
                       soluţionate 2  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 8  
                       soluţionate 8  
Note interne/adrese
                       înregistrate 8  
                       soluţionate 8  
Procese verbale de contravenţie 2 8.000
Biroul  GIS
  Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 79  
                       certificate eliberate 102  
Certificate privind destinatia terenului    
                      cereri inregistrate 25  
                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri  27  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică    
                      etapa pregătitoare 6  
                      etapa propuneri 7  
                      etapa finală 6  
                      finalizare procedură 5  
    Dezbateri publice prin trasnmitrea de observatii si propuneri prin email, având in vedere pandemia de Covid 19 13  
Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism 0  
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local 5  
 
Politica de Cookie