RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚÍA ARHITECTULUI ȘEF LUNA MAI 2021
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire
  Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
20 12.966.232
EDILITARE 1 17,240
branşamente    
extinderi/modernizări 1 17.240
lucrări publice    
CONSTRUCŢII 19 12.948.992
construire locuinţe 3 1.921.967
mansardări, extinderi, supraetajări 1 467.505
case de vacanţă 1 129.591
anexe gospodăreşti    
blocuri şi ansambluri locuinţe    
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc.    
spaţii/centre comerciale    
spaţii de producţie, depozite, sedii firme    
ferme-depozite agricole    
clădiri IS- clinici 1 4.573.095
lucrări publice 8 5.605.634
altele/continuări de lucrări 5 251.200
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale    
reabilitare termică bloc de locuințe    
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total 2 215.881 
Certificate de urbanism  81  
      - cereri înregistrate 96  
      - eliberate total din care 81  
                        edilitare 35  
                        construcţii 46  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului 6  
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD 6  
Aviz de oportunitate 4  
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.    
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc 6  
Biroul finalizări construcţii
  Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 72  
                       certificate eliberate 24  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 11  
                       certificate eliberate 16  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 4  
                       certificate eliberate 4  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate 20  
                        avize eliberate 12  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 20  
                         eliberate 25  
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 6  
                       soluţionate 6  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 17  
                       soluţionate 17  
Note interne/adrese
                       înregistrate 21  
                       soluţionate 21  
Procese verbale de contravenţie 5 24.000
Biroul  GIS
  Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 50  
                       certificate eliberate 76  
Certificate privind destinatia terenului    
                      cereri inregistrate 21  
                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri  20  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică    
                      etapa pregătitoare 7  
                      etapa propuneri 10  
                      etapa finală 2  
                      finalizare procedură 2  
    Dezbateri publice prin trasnmitrea de observatii si propuneri prin email, având in vedere pandemia de Covid 19 16  
Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism 17  
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local 5  
 
Politica de Cookie