RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚÍA ARHITECTULUI ȘEF LUNA MARTIE 2021
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire
  Număr Valoare
RON
Autorizaţii de construire eliberate - total
din care:
26 37.372.911
EDILITARE 5 1.761.490
branşamente    
extinderi/modernizări 5 1.761.490
lucrări publice    
CONSTRUCŢII 21 35.611.421
construcţii locuinţe 5 2.376.703
mansardări, extinderi, supraetajări    
case de vacanţă    
anexe gospodăreşti 2 541.684
blocuri şi ansambluri locuinţe 1 3.712.648
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 2 14.259.595
spaţii/centre comerciale    
spaţii de producţie, depozite, sedii firme 1 450.500
ferme-depozite agricole    
clădiri IS- clinici    
lucrări publice    
altele/continuări de lucrări 10 14.270.291
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale    
reabilitare termică bloc de locuințe    
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total 2 2.339.744 
Certificate de urbanism  87  
      - cereri înregistrate 109  
      - eliberate total din care 87  
                        edilitare 27  
                        construcţii 60  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului 32  
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD 7  
Aviz de oportunitate 12  
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T. 7  
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc 6  
Biroul finalizări construcţii
  Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 96  
                       certificate eliberate 32  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 24  
                       certificate eliberate 31  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 2  
                       certificate eliberate 2  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate 25  
                        avize eliberate 18  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 37  
                         eliberate 38  
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 5  
                       soluţionate 5  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 23  
                       soluţionate 23  
Note interne/adrese
                       înregistrate 52  
                       soluţionate 52  
Procese verbale de contravenţie 5 21.000
Biroul  GIS
  Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 74  
                       certificate eliberate 127  
Certificate privind destinatia terenului    
                      cereri inregistrate 24  
                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri  24  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică    
                      etapa pregătitoare 14  
                      etapa propuneri    
                      etapa finală 6  
                      finalizare procedură 5  
    Dezbateri publice prin trasnmitrea de observatii si propuneri prin email, având in vedere pandemia de Covid 19 14  
Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism 36  
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local 7  
 
Politica de Cookie