RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚIA ARHITECTULUI ȘEF LUNA MARTIE 2022

                                                                    

            
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire
            
  Număr Valoare
    RON
Autorizaţii de construire eliberate - total             
din care:
19 6.817.123
EDILITARE 5 156.667
branşamente    
extinderi/modernizări 5 156.667
lucrări publice    
CONSTRUCŢII 14 6.660.456
construire locuinţe 8 4.302.702
mansardări, extinderi, supraetajări    
case de vacanţă 1 367.500
anexe     
blocuri şi ansambluri locuinţe    
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc.    
spaţii/centre comerciale    
spaţii de producţie, depozite, sedii firme    
ferme-depozite agricole    
clădiri I.S. 1 1.048.250
lucrări publice 1 829.727
altele/continuări de lucrări 3 112.277
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale    
reabilitare termică bloc de locuințe    
parc fotovoltaic    
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  tot    
Certificate de urbanism  118  
      - cereri înregistrate 143  
      - eliberate total din care    
                        edilitare 18  
                        construcţii 100  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului    
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD    
Aviz de oportunitate favorabil    
Aviz de oportunitate nefavorabil    
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.    
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc    
Biroul finalizări construcţii
  Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 90  
                       certificate eliberate 90  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                        cereri înregistrate     16     
                       certificate eliberate 16  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 3  
                       certificate eliberate 4  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate 200  
                        avize eliberate 133  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 36  
                         eliberate 29  
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 4  
                       soluţionate 4  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 22  
                       soluţionate 22  
Note interne/adrese
                       înregistrate 18  
                       soluţionate 18  
Procese verbale de contravenţie 4 4.000
Biroul  GIS
  Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 78  
                       certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri 99  
Certificate privind destinația terenului
                      cereri inregistrate 28  
                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri  26  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică    
                      etapa pregătitoare 6  
                      etapa propuneri 7  
                      etapa finală 7  
                      finalizare procedură 6  
    Dezbateri publice prin trasnmitrea de observatii si propuneri prin email, având in vedere pandemia de Covid 19 11  
Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism 0  
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local 0  
 
Politica de Cookie