RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚIA ARHITECTULUI ȘEF LUNA NOIEMBRIE 2021

                                                                    

            
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire
            
  Număr Valoare
            RON
Autorizaţii de construire eliberate - total             
din care:
            
27 6.693.508
EDILITARE 8 740.483
branşamente 1 2.000
extinderi/modernizări 6 498.483
lucrări publice 1 240.000
CONSTRUCŢII 19 5.953.025
construire locuinţe 8 3.461.192
mansardări, extinderi, supraetajări    
case de vacanţă    
anexe gospodăreşti    
blocuri şi ansambluri locuinţe    
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 1 242.920
spaţii/centre comerciale    
spaţii de producţie, depozite, sedii firme 1 1.018.300
ferme-depozite agricole    
biserici    
lucrări publice    
altele/continuări de lucrări 8 919.857
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale    
reabilitare termică bloc de locuințe    
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total 1 133.821 
Certificate de urbanism  98  
      - cereri înregistrate 103  
      - eliberate total din care 98  
                        edilitare 37  
                        construcţii 61  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului 10  
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD 6  
Aviz de oportunitate favorabil    
Aviz de oportunitate nefavorabil    
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.    
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc 2  
Biroul finalizări construcţii
  Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 54  
                       certificate eliberate 18  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 33  
                       certificate eliberate 36  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 5  
                       certificate eliberate 3  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate 14  
                        avize eliberate 9  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 30  
                         eliberate 33  
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 5  
                       soluţionate 5  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 9  
                       soluţionate 9  
Note interne/adrese
                       înregistrate 35  
                       soluţionate 35  
Procese verbale de contravenţie 5 6.000
Biroul  GIS
  Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 67  
                       certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri 91  
Certificate privind destinația terenului
                      cereri inregistrate 20  
                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri  19  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică    
                      etapa pregătitoare 5  
                      etapa propuneri 7  
                      etapa finală 7  
                      finalizare procedură 7  
    Dezbateri publice prin trasnmitrea de observatii si propuneri prin email, având in vedere pandemia de Covid 19 21  
Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism 7  
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local 7  
 
Politica de Cookie