RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚIA ARHITECTULUI ȘEF LUNA SEPTEMBRIE 2021
RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚIA ARHITECTULUI ȘEF LUNA SEPTEMBRIE 2021

                                                                    

            
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire
            
  Număr Valoare
            RON
Autorizaţii de construire eliberate - total             
din care:
            
25 12.868.488
EDILITARE 2 61.400
branşamente    
extinderi/modernizări 2 61.400
lucrări publice    
CONSTRUCŢII 23 12.807.088
construire locuinţe 16 7.581.537
mansardări, extinderi, supraetajări 1 1.200.300
case de vacanţă    
anexe gospodăreşti    
blocuri şi ansambluri locuinţe 1 2.517.240
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 2 857.797
spaţii/centre comerciale    
spaţii de producţie, depozite, sedii firme 1 595.805
ferme-depozite agricole    
biserici    
lucrări publice    
altele/continuări de lucrări 2 54.409
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale    
reabilitare termică bloc de locuințe    
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total    
Certificate de urbanism  72  
      - cereri înregistrate 86  
      - eliberate total din care 72  
                        edilitare 23  
                        construcţii 49  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului 25  
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD 8  
Aviz de oportunitate favorabil 15  
Aviz de oportunitate nefavorabil    
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.    
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc 2  
Biroul finalizări construcţii
  Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 66  
                       certificate eliberate 22  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 22  
                       certificate eliberate 13  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 2  
                       certificate eliberate 1  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate 16  
                        avize eliberate 11  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 22  
                         eliberate 17  
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 5  
                       soluţionate 5  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 8  
                       soluţionate 8  
Note interne/adrese
                       înregistrate 17  
                       soluţionate 17  
Procese verbale de contravenţie 2 10.000
Biroul  GIS
  Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 55  
                       certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri 76  
Certificate privind destinația terenului
                      cereri inregistrate 15  
                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri  14  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică    
                      etapa pregătitoare 13  
                      etapa propuneri 6  
                      etapa finală 4  
                      finalizare procedură 11  
    Dezbateri publice prin trasnmitrea de observatii si propuneri prin email, având in vedere pandemia de Covid 19 7  
Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism 25  
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local 12  
 
Politica de Cookie