RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚIA ARHITECTULUI ȘEF PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2021
RAPORT DE ACTIVITATE DIRECȚIA ARHITECTULUI ȘEF PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2021

                                                                    

            
 Urbanism şi Dezvoltare Urbană ,  Autorizaţii de construire
            
  Număr Valoare
            RON
Autorizaţii de construire eliberate - total             
din care:
            
24 17.111.417
EDILITARE 4 263.425
branşamente    
extinderi/modernizări 3 259.990
lucrări publice 1 3.435
CONSTRUCŢII 20 16.847.992
construire locuinţe 11 5.431.744
mansardări, extinderi, supraetajări    
case de vacanţă    
anexe gospodăreşti    
blocuri şi ansambluri locuinţe 1 485.342
amenajări, refuncţionalizări,amplasări firme, etc. 3 10.452.446
spaţii/centre comerciale    
spaţii de producţie, depozite, sedii firme 1 382.000
ferme-depozite agricole    
biserici    
lucrări publice    
altele/continuări de lucrări 4 96.460
amenajări, reabilitări şcoli şi spitale    
reabilitare termică bloc de locuințe    
Total Autorizaţii de desfiinţare eliberate-  total 2
Certificate de urbanism  104  
      - cereri înregistrate 101  
      - eliberate total din care 104  
                        edilitare 27  
                        construcţii 77  
Planuri Urbanistice de Detaliu, Zonale, CU , studii de oportunitate analizate  în cadrul Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului    
Au primit aviz favorabil PUZ-PUD    
Aviz de oportunitate favorabil    
Aviz de oportunitate nefavorabil    
Certificate de urbanism analizate în C.T.U.A.T.    
Documentaţii de urbanism amânate, nefavorabil etc    
Biroul finalizări construcţii
  Număr Valoare
Regularizare taxa autorizaţia de construire
                       cereri înregistrate 63  
                       certificate eliberate 21  
Certificate de atestare a edificării construcţiei
                       cereri înregistrate 16  
                       certificate eliberate 25  
Certificate de radierea construcţiei din CF
                       cereri înregistrate 3  
                       certificate eliberate 1  
Avizarea schiţei planului
                        cereri înregistrate 15  
                        avize eliberate 14  
Actualizare informaţii tehnice în C.F.
                       cereri înregistrate 18  
                         eliberate 23  
Sesizări-Reclamaţii
                       înregistrate 6  
                       soluţionate 6  
Comunicare începere lucrări
                       înregistrate 22  
                       soluţionate 22  
Note interne/adrese
                       înregistrate 30  
                       soluţionate 30  
Procese verbale de contravenţie    
Biroul  GIS
  Număr Valoare
Certificate de nomenclatură stradală
                       cereri înregistrate 38  
                       certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri 59  
Certificate privind destinația terenului
                      cereri inregistrate 30  
                      certificate eliberate/ adrese de comunicare/ răspunsuri  29  
Coordonarea şi participarea la activităţile de informare şi consultare a publicului care se aplică în cadrul proceselor de elaborare sau revizuire la planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, întocmirea evidenţei planurilor de urbanism supuse metodologiei de consultare publică    
                      etapa pregătitoare 10  
                      etapa propuneri 9  
                      etapa finală 3  
                      finalizare procedură 1  
    Dezbateri publice prin trasnmitrea de observatii si propuneri prin email, având in vedere pandemia de Covid 19 18  
Prelucrare documentaţii   pentru sedinţele  comisiei tehnice de urbanism 0  
Actualizarea hărţii digitale a municipiului cu PUZ-urile, PUD-urile aprobate în şedinţele de Consiliu Local 0  
 
Politica de Cookie