Scutirile de impozite pentru urmașii persoanelor deportate se vor acorda din nou

Având în vedere modificările aduse Codului fiscal prin  Ordonanța Guvernului nr. 8/2021 aprobată prin Legea nr. 301/2021 publicată în Monitorul Oficial  al Romaniei  partea I,  nr. 1195/17.12.2021,

vă aducem la cunoștință următoarele :

-           Vor beneficia de scutirea de la plata impozitului pe clădirea de domiciliu, a impozitului pentru terenul aferen clădirii de domiciliu și a impozitului asupra mijloacelor de transport (pentru un mijloc de transport la alegere) și persoanele care sunt  încadrate în prevederile art. 5 alin.(5)-(8) din  DECRETUL-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

-           Pentru a putea beneficia de scutire pentru incepând cu anul 2022, persoanele care solicită acestă scutire,  trebuie să depună cererea de scutire insoțită de Decizia de acordare a acestor drepturi, până la finele anului 2021 .

Persoanele care au beneficiat de scutirea de la plata impozitelor până în anul 2021 , vor beneficia în continuare de această scutire , fără a mai fi necesară deunerea cererii!

Redăm mai jos categoriile de beneficiari care pot fi din nou scutiți de impozit începând cu anul 2022.

“Decret-Lege 118/1990, 

Art. 5

...

(5)De prevederile alin. (6) - (9) beneficiază în mod corespunzător şi copilul celui decedat după eliberarea din detenţie, internare abuzivă în spitale de psihiatrie, după ridicarea măsurii domiciliului obligatoriu, strămutare, deportare sau prizonierat, în situaţia în care părintele său, deşi ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile prezentului decret-lege.

(6)Copilul minor la data la care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), precum şi copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) are dreptul la o indemnizaţie lunară în acelaşi cuantum cu indemnizaţia de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor art. 4 la data depunerii cererii de către copil.

(7)Copilul născut după încetarea situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) are dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din indemnizaţia de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor art. 4 la data depunerii cererii de către copil.

(8)Copilul care s-a aflat atât în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4) - (7), cât şi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) beneficiază de indemnizaţia al cărei cuantum este mai mare.”

 
Politica de Cookie