Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în data de 26.05.2022
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 26.05.2022, ora 12:00, în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1 cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 677/19.05.2022

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

1.Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 28.04.2022

2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 12.05.2022

3.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna iunie 2022
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pe anul 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor interne al municipiului Satu Mare pe anul 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2022
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare anuale a Transurban SA Satu Mare, pe anul 2021
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Transurban SA Satu Mare, pentru anul 2022
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii codului CAEN 3511 la puncte de lucru ale APASERV Satu Mare S.A.
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Centrale de producere a energiei electrice din sursă regenerabilă solară –Apaserv Satu Mare S.A.” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către APASERV SATU MARE S.A. a proiectului „Centrale de producere a energiei electrice din sursă regenerabilă solară –Apaserv Satu Mare S.A.” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a cofinanțării proiectului și a acoperirii contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei Municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14.Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor modificări aduse Anexei la HCL Satu Mare nr. 122/30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Satu Mare 
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei energetice a Municipiului Satu Mare, 2021-2030
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17.Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administratori de condominii
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18.Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol Electronic al municipiului Satu Mare în perioada 01.02.2022-30.04.2022
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de valorificare a cantității de 263,87mc. masă lemnoasă provenită din lucrări de curățiri și rărituri, parte din producția anului 2022, provenită din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 82/31.03.2022 privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, decontate în semestrul II al anului şcolar 2021 -2022
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

21.Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor art. 3, art. 4, art. 7 și art. 11 al H.C.L. nr. 229/31.10.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivele de investiții „Modernizări parcări în cartierele Soarelui și Carpați II din Municipiul Satu Mare”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

22.Proiect de hotărâre privind revocarea articolului 1 al H.C.L. nr. 10/25.01.2018 privind abrogarea/revocarea documentațiilor de urbanism aprobate fără termen de valabilitate și pentru care nu au fost începute investițiile
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă de locuit, Amplasament: Satu Mare, str. Teilor F.N.
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției ,,AMENAJARE PARCARE SUBTERANĂ PE UN NIVEL ÎN PIAȚA LIBERTĂȚII”, prin contract de concesiune 
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

25.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului situat în Satu Mare str. Dâmbovița nr. 16 către Parohia Unitariană Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

26.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția de Asistență Socială Satu Mare a Centrul Multifuncțional Social Ostrovului 
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

27.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 219/28.09.2017 privind procedura de cumpărare a terenurilor ce aparțin persoanelor fizice sau juridice din municipiul Satu Mare, afectate de uz sau interes public
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al Municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. G. Coșbuc 56
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Depozitelor nr. 19
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Petőfi Sandor nr. 3
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

32.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 95/31.03.2022 privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, în soluționarea cererilor de locuință şi în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programul ANL
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

33.Diverse-Informări consiliul local

                                                  Primar,
                                           Kereskényi Gábor 

Documente
Politica de Cookie