Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local-26.07.2022
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 26.07.2022, ora 14:00, în sala  de ședințe a Consiliului Local  Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1 cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.811/19.07.2022


PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 1. Depunerea jurământului de către supleantul al cărui mandat a fost validat prin Încheierea civilă nr. 810/29.06.2022, pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr.7653/296/2022
 2.  Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 30.06.2022
 3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 12.07.2022
 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna  august 2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Local Satu Mare  nr. 180/06.11.2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba, ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 35/2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 7.  Proiect de  hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba, ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 2 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 35/2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, la Trimestrul II 2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor interne al Municipiului Satu Mare, la Trimestrul II 2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 10. Proiect de hotarare prentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 293/29.11.2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitie : "Regenerare fizica a zonei Ostrovului". Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 11. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare  nr. 78/04.04.2019 privind aprobarea proiectului "Regenerare fizică a zonei Ostrovului" precum si a cheltuielilor aferente. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ,,Planul Urbanistic  Zonal - Zonă de agrement” amplasament: Satu Mare,  Drumul Frunzelor colț cu Drumul Salviei  Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei ,, Planul Urbanistic  Zonal-două case de locuit P+1 ”amplasament: Satu Mare, str. Macului. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  ,, Planul Urbanistic  Zonal  – Construire casă de vacanță”  amplasament : Satu Mare,  Drumul Petalelor nr.34. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor          
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ,,Planul Urbanistic  Zonal  – ,, Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale, acceptarea ofertei de donație și introducere teren în intravilan” amplasament: Satu Mare,  str. Odoreului. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 17. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei  ,,Planul Urbanistic  Zonal-Zonă industrială” amplasament: Satu Mare,  B-dul Traian nr.23-29. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 18. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei ,,Planul Urbanistic  Zonal - Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale” amplasament: Satu Mare,  Zona str. Căprioarei nr. cadastral 164028. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor        
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ,,Planul Urbanistic  Zonal -Zonă de locuit – locuințe individuale” amplasament: Satu Mare,  str. Ilie SălceanuInițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 20. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei ,,Planul Urbanistic  Zonal-Eliberare amplasament prin introducerea LEA în subteran în vederea extinderii halei de producție” amplasament: Satu Mare,  Str. Spicului nr.17.Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ,,Planul Urbanistic  Zonal -Atelier reparații auto” amplasament: Satu Mare, Str. Spicului nr.48. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 22.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei ,,Planul Urbanistic  Zonal - Zonă mixtă,  locuințe colective și individuale, instituții servicii” amplasament: Satu Mare,  str. Păulești. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 23.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei ,,Planul Urbanistic  Zonal - Zonă industrială și de servicii” amplasament: Satu Mare,  str. Spicului fn. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 24.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei ,,Planul Urbanistic Zonal -Casă de locuit S+P+M” amplasament: Satu Mare, str. Cerbului nr.18. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordurilor de colaborare cu gestionarii fondurilor cinegetice de pe raza U.A.T. Satu Mare. Inițiator proiect:  viceprimar Stan Gheorghe
 26. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare  nr.111/25.06.2020 privind vânzarea către Nicorovici Adrian a locuinței situată în Municipiul  Satu Mare, B-dul Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.2, ap. 31. Inițiator proiect:  viceprimar Stan Gheorghe
 27. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 16/30.01.2020 privind vânzarea către Piț Georgiana Loredana  a locuinței situată în Municipiul  Satu Mare, B-dul Cloşca nr. 72-74, bl.B, et.II, ap.23. Inițiator proiect:  viceprimar Stan Gheorghe
 28. 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 279/19.12.2019 privind vânzarea către Molnar Lidia Elisabeta  a locuinţei situată în Municipiul  Satu Mare, B-dul Cloşca nr. 72-74, bl.A, et.P, ap.7. Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe
 29. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Satu Mare, asupra unei suprafețe de teren din municipiul Satu Mare, P-ța. 25 Octombrie, înscris în CF nr. 179621, nr. cadastral 179621 Inițiator proiect:  viceprimar Stan Gheorghe
 30. Diverse-Informări consiliul local                                                             

                                                           Primar,
                                                    Kereskényi Gábor


 

Documente
Politica de Cookie