Serviciul financiar și contabilitate
ADRESA: P-ta 25 Octombrie, nr.1, et.2, cam.26
TELEFON: 0261.807.532
E-mail: contabil.sef@primariasm.ro
Șef serviciu: Mureșan Sofia

ATRIBUŢII

 • Control financiar preventiv;
 • Evidenţe, urmărirea activelor fixe;
 • Evidenţa tuturor operaţiunilor de contabilitate pe conturi contabile, conturi bugetare, articole, alineate, conturi de autofinanţare, pe articole şi alineate;
 • Evidenţa stocurilor de materiale;
 • Evidenţa salariilor şi a tuturor drepturilor salariale;
 • Întocmirea ordinelor de plată, a dispoziţiilor de plată, a registrului de casă;
 • Efectuarea operaţiunilor de plată şi încasare în numerar;
 • Efectuarea balanţei lunare, a bilanţului contabil trimestrial şi anual;
 • Urmărirea tuturor ordinelor de plată, extraselor de cont pe conturi bugetare;
 • Conducerea jurnalului de vînzare a spaţiilor comerciale, întocmirea declaraţiilor de T.V.A., şi a obligaţiilor de plată către stat şi depunerea lor la Direcţia Generală a Finanţelor;
 • Centralizarea tuturor anexelor şi a dărilor de seamă de la toate centrele bugetare pentru întocmirea dării de seamă contabilă pe primărie;
 • Urmarirea efectuării corecte a inventarului de sfârşit de an.

Funcţionari angajaţi

 • Lazin Casilda - inspector
 • Popşa Alina - consilier
 • Medişan Maria - consilier
 • Colodeiciuc Radu - inspector
 • Chişiu Mariana - consilier
 • Sabău Marinela - consilier
 • Rus Liana - consilier juridic
 • Bărnuțiu Doina Rodica-referent
 
Politica de Cookie