×
Știri
În perioada 1-3 iulie, reumplem străzile din Satu Mare cu viață și culoare!
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 30.06.2022, ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1 cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.757/23.06.2022
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale și acceptarea ofertei de donație Amplasament: Satu Mare, str. Petre Ispirescu. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 08.07.2022, ora 10.00.
Primăria Municipiului Satu Mare și Direcția Municipală Creșe anunță faptul că pe timpul verii o parte dintre creșele sătmărene se vor închide alternativ. 
În temeiul art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: (a se vedea fișierele ataşate)
Copiii au avut ocazia să afle mai multe despre municipiul și județul Satu Mare de la conducerea Primăriei.
În temeiul art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: (a se vedea fișierele ataşate)
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.53-2022
Primăria Municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică recomandările privind protecția populației pe timpul caniculei:
Lucrarea a fost astfel programată pentru a crea cât mai puțin disconfort consumatorilor, urmând a se executa în special pe timpul nopții.
Politica de Cookie