×
Știri
În fiecare lună, viceprimarii Gheorghe Stan și Adelin Ghiarfaș susțin audiențe cu cetățenii.
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.45-2022
Actele de identitate care, potrivit legii, au expirat în perioada stării de urgență și stării de alertă, însă au rămas valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări, își pierd valabilitatea în data de 07 iunie 2022
Am redat sătmărenilor sărbătoarea orașului! Printr-un sondaj de opinie, așteptăm părerile sătmărenilor!
Bine ați veni la Satu Mare, bine ați venit la Zilele orașului Satu Mare!
În cazul în care decideți să rămâneți și să beneficiați de protecție temporară în România, vă puteți adresa, pentru eliberarea permisului, autorităților prezente în taberele temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau structurilor Inspectoratului General pentru Imigrări, Biroul pentru Imigrări al Județului Satu Mare, str. Mihai Viteazu, nr. 11.
Informații suplimentare – Birou Beneficii Sociale,  telefon 0261-714195, 0261-714196
Municipiul Satu Mare inițiază o procedură de consultare a pieței, în vederea determinării valorii acordului-cadru pentru licitația ”Lucrări de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor de semnalizare rutieră în municipiul Satu Mare”. Având în vedere cele de mai sus, se solicită informaţii calitative şi ofertă de preţ în vederea iniţierii unei proceduri de achiziţie publică pentru încheierea unui acord-cadru.
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Casă de locuit S+P+M Amplasament: str. Cerbului, nr.18. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 17.06.2022, ora 10.00.
În perioada 1-2 iunie, Parcul Dr. Fátyol Rudolf din jurul Turnului Pompierilor, se transformă într-o locație plină de acțiune și poveste pentru copii și tineri!
Politica de Cookie