×
Evidența Persoanelor
TERMENE DE ELIBERARE

Potrivit art. 15 alin. (5) din O.U.G. 97/2005, republicată , cu modificările si completările ulterioare, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Cărți de identitate 

Din motive neimputabile DEP a municipiului Satu Mare (diminuarea stocului de materiale necesare producerii cărților de identitate la nivel național), potrivit măsurilor stabilite de către D.E.P.A.B.D. București s-a impus începând cu data de 12.01.2021 luarea măsurilor de organizare a activității  cu privire la termenul de soluționare a cererilor de eliberare al cărților de identitate. În consecință, având în vedere și faptul că la nivelul BJABDEP Satu Mare se tipăresc un număr redus de cărți de identitate, începând cu data de 15.02.2021 cererile pentru eliberarea cărților de identitate depuse la DEP a Municipiului Satu Mare vor fi solutionate in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora.  

Prin excepție, cetățeanul care se află într-o situație deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării cărții de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit mai sus, va fi îndrumat să se adreseze șefului serviciului, sens în care va completa  o cerere în acest scop. (potrivit modelului transmis de către DEPABD - anexat mai jos).

Actul de identitate valabil va fi lăsat în posesia titularului. 

Cărţile de identitate provizorii se eliberează, în termen de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererilor, cu excepţia situaţiilor în care se efectuează verificări în teren sau la alte structuri (paşapoarte, DEPABD), respectiv certificarea identităţii.

Vizele de resedinţă se eliberează, în termen de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererilor, cu excepţia situaţiilor în care se efectuează verificări în teren.

IMPORTANT DE REȚINUT!!!   Prin art. 4, alin. (2) din Legea nr. 55/2020 se statuează  că:  ”valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioda stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stării”.  

Taxe speciale pentru emiterea documentelor într-un termen mai scurt  (H.C.L. nr.73/2020, Anexa nr. 2 ,cap. VIII Taxe speciale, art. 484):
Emiterea cărții de identitate în termen de 3 zile lucrătoare, cu excepția celor care presupun verificări în teren sau la alte structuri (Pașapoarte, D.E.P.A.B.D., etc.), respectiv certificarea identității - taxă specială 111 lei;
Emiterea cărții de identitate provizorii în termen de 2 zile lucrătoare, cu excepția celor care presupun verificări în teren sau la alte structuri (Pașapoarte, D.E.P.A.B.D., etc), respectiv certificarea identității - taxă specială - 55 lei;
Acordarea vizei de reședință în termen de 2 zile lucrătoare - taxă specială 55 lei;
Emiterea de dovezi pe linie de evidență a persoanelor în termen de 2 zile lucrătoare - taxă specială 23 lei.
- Multiplicarea documentelor la solicitarea cetățenilor, care sunt necesare în raporturile acestora cu Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Satu Mare - taxă specială 1 leu/pagină.

Documente
Politica de Cookie