×
Urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - CASĂ DE VACANȚĂ SATU MARE DRUMUL LAVANDEI NR.18
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ SATU MARE DRUMUL GUTUIULUI NR. CADASTRAL 160138
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ INDUSTRIALĂ SATU MARE B-DUL TRAIAN NR.23-29, NR. CADASTRAL 180887
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE  STR. GORUNULUI NR CADASTRALE 181170, 160679
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE AGREMENT PRIVAT SATU MARE DRUMUL CURCUBEULUI NR. CADASTRAL 166265
PLAN URBANISTIC ZONAL - SATU MARE DRUMUL CURCUBEULUI, NR. CADASTRAL 182644, 182645
PLAN URBANISTIC ZONAL - SATU MARE DRUMUL CURCUBEULUI NR. CADASTRAL 166561
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT CU LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE, STR. BALTA BLONDĂ, NR. CADASTRAL 163863, 182908, 182909
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1+M SATU MARE STR. ANGHEL SALIGNY NR.62
Politica de Cookie