×
Agricol - fond funciar
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
rimăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 72-CF 182790
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 71-2021-CF -182806
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 65-2021-CF -182801
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 75-2021-CF -172000
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.75-2021
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 75-2021-CF -172000
Politica de Cookie