×
Agricol - fond funciar
Registru Agricol

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară în care se înscriu date privind:
- capul gospodăriei și membrii acesteia;
- societăți / asociații sau persoane juridice care au teren în proprietate sau folosință;
- terenurile aflate în proprietate sau folosință; pădurile;
- modul de utilizare al suprafețelor agricole; suprafețe necultivate, ogoare; suprafețe cultivate în sere sau solarii;
- grădini familiale;
- pomi răzleți, plantații pomicole și viticole; suprafețe irigate;
- animale (existente la începutul semestrului) și evoluția efectivului de animale în cursul anului;
- utilaje-instalații pentru agricultură și silvicultură;
Pentru a vă informa cu privire la obligațiile care vă revin în vederea înregistrării în Registrul Agricol, vă rugăm să accesaţi documentul ataşat.

Documente
INFORMĂRI / ȘTIRI
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 146-2021 CF 184219
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 143-2021 CF 183790
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 137-2021-CF -168088
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 136-2021-CF -156765
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 125-2021 CF 170133
Politica de Cookie