×
Alte documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoștință publică
Anunțuri Agenția pentru Protecția Mediului
Documente
INFORMĂRI / ȘTIRI
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare petru ocuparea următoarelor funcții publice de execuţie vacante: • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Superior,ID 238552 – Compartiment Juridic Contencios , Serviciul Juridic, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Superior,ID 238662 – Compartiment Juridic Contencios, Serviciul Juridic din structura Primăriei Municipiului Satu Mare • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Principal,ID 238610 – Compartiment Juridic Contencios, Serviciul Juridic din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Politica de Cookie