×
informații generale

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SATU MARE

Direcția Impozite și Taxe Locale Satu Mare a preluat activitatea de stabilire, constatare, control, urmărire şi încasare a impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale, inclusiv a majorărilor de întârziere şi a amenzilor, soluţionare a obiecțiunilor, contestaţiilor şi plângerilor formulate la actele de control şi de impunere, precum şi executarea creanţelor bugetelor locale, începând cu anul 2000.

Actul normativ care a reglementat preluarea activităților de mai sus , a fost  Hotărârea guvernului nr. 333 din 29 aprilie 1999 privind aprobarea Protocolului-cadru şi a acţiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale .

Instituția își desfășoară activitatea specifică prin cele două servicii care o alcătuiesc : Serviciul Impunere Constatare Control și Serviciul Evidență Venituri ,Urmărire și Executare Silită .

 

SERVICIUL IMPUNERE CONSTATARE CONTROL

Serviciul Impunere Constatare şi Control care are ca sarcini principale impunerea contribuabililor, verificarea declarațiilor de impozite si taxe precum şi constatarea eventualelor abateri de la legislația fiscală în vederea corectării lor .

Prin activitatea pe care o desfăşoară, realizează aşezarea impozitelor şi taxelor locale, participând astfel la realizarea veniturilor bugetului local, prin date certe, pe baza cărora se vor putea estima veniturile fiscale ale bugetului local.

Prin acţiunile de inspecție fiscală desfășurate , acest serviciu verifică modul în care contribuabilii îşi respectă obligaţiile pe care le au faţă de bugetul local, în ceea ce priveşte calcularea, declararea şi virarea impozitelor şi taxelor locale în termen şi atrage venituri suplimentare la bugetul local prin identificarea și impozitarea bunurilor impozabile nedeclarate.


SERVICIU EVIDENŢA VENITURILOR URMĂRIRE ȘI EXECUTARE SILITĂ

Atribuţii specifice serviciului
Compartimentul evidenţa veniturilor
•    efectuează evidenţa fiscală a veniturilor
•    efectuează descărcarea rolurilor contribuabililor care au efectuat plăţi prin trezorerie
•    întocmeşte situaţii periodice, statistice sau comparative privind impozitele și taxele locale
•    întocmeşte referate de restituire şi compensare la solicitarea persoanelor fizice şi juridice
•    întocmeşte O.P. pentru reglarea conturilor de venituri
•    întocmeşte lunar foaia colectivă de prezenţă şi de ore suplimentare a personalului D.I.T.L.

 
Politica de Cookie