×
Decese
Înregistrarea deceselor

           

                  Înregistrarea deceselor                                                                                                                   Ultima actualizare 29.01.2021

   

   În actele de deces ale municipiului Satu Mare, se înregistrează decesul tuturor persoanelor, cetăţeni români şi străini, care au decedat pe raza municipiului Satu Mare. 

     Termenul legal de înregistrare a deceselor este de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, în acest termen se cuprind atât ziua în care s-a produs decesul cât şi ziua în care se face declaraţia. În cazul depăşirii termenului legal de 3 zile, înregistrarea decesului se face cu aprobarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, care eliberează o dovadă în acest sens.

      Înregistrarea se face pe baza declaraţiei verbale facută de membri familiei decedatului sau, în lipsa acestora, de una dintre următoarele persoane:

       a. medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;

       b. orice persoană care are cunoştinţă despre deces.

   Actele necesare

          Când decesul se datorează unor cauze naturale, pentru înregistrarea decesului declarantul trebuie să prezinte următoarele acte:

 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregitrare, data certă, semnătura şi parafa medicului, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cu majuscule  cauza decesului, fără prescurtări şi corecturi original şi fotocopie;
 • actul de identitate al decedatului - original şi fotocopie;   
 • certificatul de naştere al decedatului - original şi fotocopie;   
 • certificatul de căsătorie al decedatului - original şi fotocopie; (dacă este cazul) 
 • livretul militar sau adeverinţa de recrutare ale celui decedat; (dacă este cazul)   
 • actul de identitate al declarantului - original şi fotocopie;

     Când decesul se datorează unei cauze violente, accident sau sinucidere.

    În acest caz, înregistrarea decesului se face în termen de 48 ore de la data producerii, termen care este socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului, iar  pentru înregistrarea decesului declarantul trebuie să prezinte următoarele acte:

 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregitrare, data certă, semnătura şi parafa medicului, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cu majuscule  cauza decesului, fără prescurtări şi corecturi originalşi fotocopie; 
 • dovada eliberată de poliţie sau Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces;   
 • actul de identitate al decedatului - original şi fotocopie;   
 • certificatul de naştere al decedatului - original şi fotocopie;   
 • certificatul de căsătorie al decedatului - original şi fotocopie; (dacă este cazul)  
 • livretul militar sau adeverinţa de recrutare ale celui decedat; (dacă este cazul) 
 • actul de identitate al declarantului - original şi fotocopie;

   Multiplicarea documentelor la solicitarea cetățenilor, care sunt necesare în raporturile acestora cu Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Satu Mare - taxă specială 1 leu/pagină

      Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi la nr. de telefon: 0261.717564, fax:0261-710040.

Formularele necesare înregistrarii decesului:

    Toate formularele vor fi semnate în faţa ofiţerului de stare civilă.

Documente
Politica de Cookie