×
Regulamentele privind procedurile administrative
Regulament de Organizare şi Funcţionare

Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare (R.O.F.) este actul administrativ care detaliază modul de organizare a Primăriei municipiului Satu Mare şi a subdiviziunilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile, procedurile şi atribuţiile ce revin compartimentelor de muncă din cadrul structurii organizatorice aprobate conform legii.
Prin R.O.F. se reglementează modul de organizare a direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor de muncă din primărie, precum şi relaţiile ierarhice şi de colaborare.

Documente
  • 2021.01.22
    Hotărârea nr. 220/22.12.200 privind modificarea Anexei la H.C.L. Satu Mare nr. 122/30.07.2020
  • 2021.01.22
    REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI-Anexa la H.C.L.Satu Mare nr. 122/30.07.2020
  • 2021.01.22
    HOTĂRÂREA nr. 122/30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei municipiului Satu Mare
Politica de Cookie