×
Evidența Persoanelor
TERMENE DE ELIBERARE

       În  conformitate cu prevederile  art. 15 alin. (5) din O.U.G. 97/2005, republicată, cu modificările si completările ulterioare (termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor).

      La nivelul DEP a Municipiului Satu Mare, cărțile de identitate, cărțile de identitate provizorii și vizele de reședință se eliberează în termen de 7 zile calendaristice, cu excepţia situaţiilor în care intervin probleme tehnice (nefuncționarea SNIEP, lipsa materialelor necesare tipării CI, defectarea imprimantei pentru tipărirea CI etc), sau când se impun verificări suplimentare, conform legii (certificarea identităţii, clarificarea situației imobilului sau a statutului civil, verificări în teren etc.).

IMPORTANT DE REȚINUT!!!   Prin art. 4, alin. (2) din Legea nr. 55/2020 se statuează  că:  ”valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioda stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stării”.  

       În cazurile în care se solicită eliberarea actelor de identitate într-un termen mai scurt,  se aplică prevederile art. 484 din H.C.L. nr. 106/2021, anexa nr. 2:

- Emiterea cărților de identitate în termen de 3 zile lucrătoare, cu excepția celor care presupun verificări în teren sau la alte structuri (Pașapoarte, D.E.P.A.B.D., etc.), respectiv certificarea identității - taxă specială 114 lei;
Emiterea cărții de identitate provizorii în termen de 2 zile lucrătoare, cu excepția celor care presupun verificări în teren sau la alte structuri (Pașapoarte, D.E.P.A.B.D., etc), respectiv certificarea identității - taxă specială - 56 lei;
Acordarea vizei de reședință în termen de 2 zile lucrătoare - taxă specială 56 lei;
Emiterea de dovezi pe linie de evidență a persoanelor în termen de 2 zile lucrătoare - taxă specială 24 lei.
- Multiplicarea documentelor la solicitarea cetățenilor, care sunt necesare în raporturile acestora cu Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Satu Mare - taxă specială 1 leu/pagină.

 

 

 

 
Politica de Cookie