×
Formulare și acte necesare
Eliberarea Adeverinţei Anexa nr.9 (adeverință de celibat)

Eliberarea Adeverinţei Anexa nr. 9

  

            Actualizată 12.02.2021

    Cetăţenii a căror naştere s-a înregistrat la Primăria municipiului Satu Mare, se pot adresa primăriei municipiului Satu Mare cu o cerere scrisă, pentru eliberarea unor dovezi privind înregistrareaunui act de stare civilă, care cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă.

    Acte necesare:

  • cerere scrisă;   
  • actul de identitate în original şi fotocopie;     
  • axa furnizare date, în valoare de 5 lei, plătită la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale.

Adeverinţa se poate solicita şi de către altă persoană împuternicită cu procură specială.

Procura se poate întocmi:

  • la un notar public din România;   
  • la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara de domiciliu al persoanei care împuterniceşte; 
  • sau împuternicire avocațială;
  • sau de către un notar public străin, dar în acest caz procura trebuie apostilată conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961, sau supralegalizată, după caz.

Descarcă cererea

 

 

Documente
Politica de Cookie