×
Alte documente
Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții

Nr. crt.

Proiectul de act normativ

(hotărâre/ dispoziție)

Propunerea/ sugestia/opinia Proveniența
       

 

 
INFORMĂRI / ȘTIRI
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. III 2019
Politica de Cookie