×
Alte documente
Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative
Nr. crt. Actul a cărui semnare, contrasemnare, avizare se refuză Funcționarul public/ Personalul contractual care refuză semnarea Actul prin care se detaliază refuzul
1   HCL nr. 203/2019   Secretar U.A.T. opinie motivata nr. 41920/08.10.2019 
2   D.P.   Secretar U.A.T.  opinie motivata nr. 14775/13.03.2020

 

 
Politica de Cookie